O konferencji

„Polka w Europie” to największa Ogólnopolska Konferencja Medyczna dla polskich mediów, organizowana cyklicznie od 2002 roku. Jej pomysłodawcą i inicjatorem jest Stowarzyszenia „Dziennikarze dla Zdrowia”, zrzeszające dziennikarzy zajmujących się profilaktyką i ochroną zdrowia.

Celem Konferencji Medycznej jest zaznajomienie uczestników z systemem ochrony zdrowia, popularyzacja wiedzy dotyczącej profilaktyki, nowoczesnych metod i kosztów leczenia, w szczególności chorób cywilizacyjnych. Takie spotkania przedstawicieli prasy ogólnopolskiej i regionalnej, oraz stacji radiowych i telewizyjnych z całej Polski sprzyjają nawiązaniu nowych kontaktów, co owocuje efektywnym dotarciem do opinii publicznej i powoduje wzrost świadomości społecznej w zakresie zdrowia.